Aktivity a plánované akce

Před plavecká výuka

Výuka probíhá ve spolupráci s Městským bazénem Litomyšl a je určena pro děti od 5 let, které absolvují 10 lekcí. Cílem této nadstandardní aktivity není naučit děti plavat, ale odbourat strach z vody, seznámit děti s prostředím plaveckého bazénu, rozvíjet jejich fyzickou zdatnost a také jejich samostatnost. Dalším cílem je podpořit dětskou imunitu a zafixovat hygienické návyky před vstupem do bazénu. Děti se s vodou seznamují pod vedením zkušeného instruktora.

Hýbánky

Na sále obecního úřadu máme možnost s dětmi realizovat různé pohybové hry, sportovní aktivity či rozcvičky. Tuto možnost využíváme dle potřeby.

V MŠ pravidelně zařazujeme Jógu pro děti, jejichž hlavním cílem je pomáhat dětem lépe vnímat, starat se a pracovat se svým tělem.

Kurz Jóga pro děti absolvovala Kateřina Šraitrová.

Logopedická prevence

Cílem logopedické prevence je podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy či nesprávného vývoje řeči. Prevence probíhá v rámci vzdělávacích činností jejichž obsahem jsou dechová cvičení, artikulační cvičení, nápodoby zvuků, rozvoj grafomotoriky, hry na rozvoj zrakové a sluchové percepce, rytmického cítění, fonematického sluchu. V žádném případě se nejedná o nápravu hlásek, tu mohou provádět jen odborníci.

Kurz logopedické prevence absolvovala Kateřina Šraitrová.

Začátkem školního roku je prováděna odborníkem logopedická depistáž.

Plánované akce

 • Pravidelné návštěvy 3 ZŠ v Litomyšli
 • Divadelní představení - v MŠ, ve Smetanově domě v Litomyšli
 • Cvičení na sále obecního úřadu
 • Dílničky s rodiči - 2x ročně
 • Vystoupení dětí s koledami v kapličce v Sedlištích
 • Mikulášská návštěva a besídka
 • Vánoční nadílka
 • Návštěva městské knihovny v Litomyšli
 • Plavecký výcvik pod vedením instruktorů v Městském bazénu v Litomyšl
 • Karneval
 • Čarodějnické oslavy
 • Svátek matek
 • Den dětí
 • Rozloučení s předškoláky - odpolední akce s rodiči
 • Školní výlet
 • Fotografování v průběhu a na konci školního roku

Plán je pouze orientační, může se v průběhu školního roku doplňovat či měnit.