Týdenní plán

1.7. – 4. 7. 2024

Integrovaný blok: Hřej sluníčko, hřej

Téma: "Těšíme se na prázdniny"

Nabídka činností:

Tento předprázdninový týden budeme převážně pobývat venku, kde se děti budou věnovat činnostem dle vlastní volby – námětové, pohybové, míčové hry, zpívání oblíbených písní, tancování aj. Z papíru vyrobíme boty – žabky. Připravíme si letní osvěžení v podobě ledové tříště.

Povídáme si, kam pojedeme na prázdniny, čím pojedeme, co si s sebou vezmeme, na co se těšíme. Co nejraději o prázdninách děláme, připomeneme si bezpečné chování při různých situacích.

Vyrábíme dekoraci – boty – žabky z papíru

Připravujeme si letní osvěžení – ledová tříšť

Užíváme si krásného letního počasí, věnujeme se činnostem venku

Polední četba, audio pohádka a projekce pohádky dle volby dětí.