Týdenní plán

22. 4. – 26. 4. 2024

Integrovaný blok: Jarní probouzení

Téma: Zvyky a tradice

Podtéma: Den Země

Cíle týdne:

  • SD - Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale

také poškozovat a ničit.

  • SD - Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.

• Naučit se krátké texty.

• Prožít společnou radost při výtvarných, pracovních, pohybových a hudebních činnostech.

• Rozvíjet jemnou motoriku.

• Spolupracovat při hrách.

22. 4. má naše planeta svátek – Den Země. My tedy tento týden plynule navážeme ne téma z předešlého týdne a budeme se zabývat recyklací. Děti si v praktických činnostech zkusí dát odpadovému materiálu nový život – budou vyrábět ruční papír, didaktickou pomůcku, organizér na drobnosti, stojánek na pastelky, hnojivo pro naše pěstované rostlinky, dárek pro maminky. Vlastní kreativitou přispějí k novému označení třídních košů na odpad a výzdobě školky. Dále budeme cvičit, zpívat, tancovat, hrát pohybové a didaktické hry.

Nabídka činností:

Komunitní kruh – děti sdělují pocity, zážitky z prožitého víkendu, týdne, co zažily, poznaly, jaký z toho mají pocit….

Komunikační kruh – děti si připomínají poznatky z předešlého týdne, seznamují se tématem týdne; sdělují, který je den v týdnu, měsíc, roční období,…

Seznamujeme se s písničkou a básničkami ke Dni matek

Vyrábíme ruční papír, který dále využijeme ke ztvárnění čarodějnice

Vyrábíme didaktickou pomůcku/hračku z ruliček; organizér z papírových krabiček; stojánek na pastelky ze zbytků pastelek; hnojivo z banánových slupek a skořápek; dárek pro maminky (překvapení)

Pozorujeme, jak se ve vodě chovají různé druhy plastu, papír, sklo; porovnáváme jejich váhu; zkoumáme mikroskopem

Cvičíme a relaxujeme; hrajeme pohybové hry, tancujeme – cvičení s PET lahví, papírem; PH Maluj pouze 10 vteřin

Didaktická hra – co najdeme na naší planetě Zemi

Činnosti pro děti s povinným předškolním vzděláváním

Pracovní listy – rozvoj předmatematických schopností (číselná řada 1 – 7); rozvoj barev

Obrázkové čtení – rozvoj zrakového vnímání, vyjadřování, slovní zásoby, gramatické správnosti řeči (skloňování)

Práce s písničkami (melodie, rytmus, zapojení Orffových nástrojů, tanec na písničky) - rozvoj paměti, vnímání, sluchu, řečových schopností

Činnosti zaměřené na pohybový rozvoj, jemnou motoriku, soustředěnosti, spolupráci.

Pobyt venku

Všímáme si místních kontejnerů na odpad; pozorujeme přírodu, zvířata; zdokonalujeme se v koordinované chůzi po chodníku; všímáme si, co naší planetě škodí (případné odpadky po zemi); tvoříme z přírodnin, bezpečně zacházíme s hračkami, které si s sebou bereme ven; respektujeme pravidla bezpečného pobytu venku.