Týdenní plán

6. 2. - 10. 2. 2023

Téma: Pohádkový svět

Podtéma: Pojďte s námi za pohádkou

Očekávané výstupy: rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, rozvíjet tvořivé myšlení a fantazii, podílet se na estetickém vzhledu třídy k danému období, znát klasické pohádky, poslech čteného textu s porozuměním, zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, koordinace ruky a oka; porozumět slyšenému, projevovat zájem o knihy, sledovat a vyprávět pohádku, reagovat na pokyn během, využívat všechny smysly, všímat si změn, záměrně si pamatovat a vybavit, rozvoj pohybových schopností, chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, navazovat kontakt s dospělými

Nabídka činností:

Tento týden budeme opět v říši pohádek. Budeme si povídat o knihách, pohádkách z večerníčků a o Večerníčkovi samotném. Naučíme se písničku o Večerníčkovi, zkusíme si z papíru poskládat jeho čepičku, vyrobíme si velkého Večerníčka s pohádkami. Budeme pomocí sluchu poznávat, jaká se pouští pohádka, prohlížet si knihy s pohádkami, cvičit, hrát pohybové hry, navlékat korále Víly Amálky, skládat puzzle s Krtečkem, stavět kostky, hrát pohádkové pexeso, přiřazovat správné dvojice pohádkových postav, zkusíme si vypravovat příběh pomocí obrázků, hrát Kimovu hru a budeme pracovat s Albi tužkou a knihou Pohádkové učení. Předškoláci si na jeden den zkusí, jaké je to v první třídě a naučí se něco nového.

Povídáme si o Večerníčkovi, o pohádkách z večerníčků, zjišťujeme kdo má rád jakou pohádku a kdo je jejich nejoblíbenější pohádková postava. Pouštíme si úryvky písniček z večerníčků-hádáme pohádku. Čteme úryvky pohádek z večerníčků. Vypravování pohádky podle obrázků. Tvoříme pohádkové dvojice.

Vyrábíme papírové čepičky (origami), výroba knížky za papíru. Tvoříme společně Večerníčka-lepení novin, tvorba své pohádkové postavy z večerníčků, navlékáme korále Víly Amálky, skládáme puzzle s Krtečkem.

Protahujeme své tělo, zahříváme se pomocí tance na písničku Dva,tři,čtyři,pět,pohádkový svět (Zdeněk Vřešťál). Hrajeme pohybovou hru - Na pejska a kočičku. Hrajeme Kimovu hru s obrázkami pohádek.

Učíme se písničku - Večerníček.

Předškoláci - návštěva 3. ZŠ v Litomyšli (jak to chodí v 1.třídě?)

Činnosti zaměřené pro děti s povinným předškolním vzděláváním:

  • Pohádkové bingo
  • hra na klavír pomocí barev - rozvoj koordinace oko-ruka
  • Korálkové hledání (diktát)- vybarvujeme korálky podle zadání
  • Rozvoj sluchového vnímání - na jakou hlásku začíná pohádka
  • Pojď si hrát-desková hra

Pobyt venku

  • všímáme si aktuálního počasí, venkovní teploty během vycházek, volíme vhodné oblečení, pozorujeme přírodu a zvířata, rozvíjíme hrubou motoriku během volných her, rozvoj spolupráce s ostatními dětmi během her.

Před poledním odpočinkem čteme pohádky z večerníčků.