Výhody naší MŠ

Díky menšímu kolektivu máme možnost naplňovat požadavek na individuální přístup k dítěti, uplatňujeme moderní formy a metody výuky a naplno využíváme potenciál naší školy, což je velmi úzké spojení s přírodou. Pokud chceme děti učit o přírodě, není nic lepšího, než je to učit v přírodě, jelikož příroda je nejbohatší učebnicí. V blízkosti školy se nachází pole, louky i les.

V letošním roce bude realizována rekonstrukce školní zahrady, která nám pomůže k naplnění naší vize environmentální výchovy dětí. Plánujeme obnovu herních prvků, založení kvetoucích či bylinkových záhonů a hmyzích domečků.

Nejde opomenout velice vstřícný přístup zřizovatele, kterému záleží na správném fungování školy, k našim potřebám a přáním. Na základě vzájemné dohody s obcí je škole umožněno využívat zcela nový sál ke sportovním či kulturním účelům.