Provozní doba

Provozní doba MŠ

Provoz MŠ 6:15 - 16:15 hodin

  • příchod do MŠ: 6:15 - 8:30
  • příchod dětí s povinným předškolním vzděláváním do MŠ: do 8:00
  • odchod po obědě: 12:00 - 12:30
  • odchod odpoledne: 14:40 - 16:15

Děti se přijímají v době od 6:15 do 8:30 hodin. Po předchozí domluvě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době, ne však dříve než 6:15. Příchod dětí s povinným předškolním vzděláváním je do 8:00 hod.

Děti, které odcházejí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají od 12:00 do 12:30 hodin.

Ostatní děti si rodiče vyzvedávají po odpolední svačině mezi 14:40 až 16:15 hod. V případě potřeby je možné si děti vyzvednout i v jinou dobu po předešlém oznámení pedagogickému personálu, nejdéle však do 16:15. Provoz mateřské školy je do 16:15 hod., což je doba, do které mají rodiče opustit budovu školy.