Tematický plán MŠ

Tematický plán vychází z našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

"CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM"
aneb
"POJĎME SPOLU POZNAT SVĚT"

(k přečtení DOKUMENTY MŠ)

Plán je rozdělen do devíti integrovaných bloků, které vychází ze života dětí, nejsou časově izolovány, logicky navazují v přirozeném cyklu ročních období. Mohou být doplněny podtématy, ve kterých paní učitelky rozšíří vzdělávací nabídku.

Integrované bloky budou po celý rok doplněny projektem Naše krásná, modrá, živá planeta, kterým bude děti provázet "Malý princ". Společně s ním se děti vydají za dobrodružstvím poznat svět. Postupně se budou seznamovat s Naší krásnou, modrou, živou planetou - vesmírem (sluneční soustava, střídání dne a noci), s prehistorií Země, s živou a neživou přírodou, s podmínkami života na Zemi až po ekologické chování.

Integrované bloky

1. POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

2. PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

3. KDYŽ PADÁ LISTÍ

4. VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

5. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

6. POHÁDKOVÝ SVĚT

7. JARNÍ PROBOUZENÍ

8. CESTA KOLEM SVĚTA

9. HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJ

1. POJĎME SPOLU DO ŠKOLIČKY

Je začátek měsíce září a naše školka vítá děti. Nové děti se postupně seznámí s prostředím školky, naučí se přijmout novou autoritu, naučí se sociální komunikaci, respektu k druhým, setkají se s novými pravidly soužití, naučí se soudržnosti, obětavosti, toleranci. Rádi bychom chtěly v dětech upevňovat přátelství, citově rozvíjet vazby k ostatním dětem, vztah k rodině, domovu, obci, ve které žijí. Starší děti těm novým pomohou a poradí.

Při práci s dětmi se zaměříme na všeobecné utváření povědomí o tom, co znamená pojem "mateřská škola", upevňování smluvených pravidel pro společný pobyt ve školce, utváření povědomí o časových pojmech ve spojení s činnostmi, upevňování jmen kamarádů, zdůraznění významu utváření přátelských vztahů, prosociálního chování. Také se zaměříme na přiměřenou samostatnost dětí ve vztahu k sebeobsluze, stolování, hygienickým návykům, úklidu hraček.

2. PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Příroda v podzimním období čaruje, okolí školy, les a celá příroda mění svůj kabát. Zraje ovoce, sklízí se zelenina, příroda se vybarvuje. Stejně tak my kouzlíme s přírodninami, které nám v tomto období příroda nabízí.

Zaměříme se na charakteristické změny v přírodě souvisejících se změnami ročního období, poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny, zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů - chuť, čich, hmat, rozvoj poznávacích schopností při vycházkách do přírody, vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie. Upevňování správného chování v přírodě, základní ekologické chování, co patří a nepatří do lesa, sběr přírodnin a tvoření z nich, také je využijeme k seznámení a upevnění matematických pojmů a barev.

3. KDYŽ PADÁ LISTÍ

Na podzim se mění počasí, je stále chladněji, fouká vítr. A jak se připravují zvířátka na zimu? Co dělá ježek, veverka, ptáčci a ostatní zvířata? Budeme společně hledat odpověď. A také se naučíme, jak se chovat, abychom neonemocněli, a co dělat, pokud onemocníme. Připomeneme si, jak se oblékat, že je důležité dostatečně pít, jíst pestrou stravu, pohybovat se, chodit na procházky. U dětí vzbuzujeme zájem o jejich tělo, poznávají své tělo, pojmenovávají jednotlivé části a základní funkce, seznamují se s možnostmi prevence úrazů a nemoci.

4. VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

Kouzelné období, kdy se plní sny a dětská přání. Co je to advent, jaký význam má adventní věnec, jak se jmenují jednotlivé neděle? Čeká nás besídka, na kterou se budeme připravovat, společně si užijeme čas strávený i rodiči během vánoční dílničky. Celý měsíc nás bude obklopovat vánoční atmosféra plná pohádek, tradic, setkání s Mikulášem, Čertem a Andělem, pečení cukroví a zdobení stromečku, vánoční tradice.

Po Vánocích se seznámíme s novými hračkami vlastními, společnými v MŠ, s materiálem, z kterých jsou vyrobené, s jejich správným zacházením.

5. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Zima je krásné období, všude nás obklopuje sníh, dětem zima přináší spoustu možností a radostí. Budeme si povídat o tom, co vše můžeme v zimě vyvádět, od zimních sportů - lyžování, bobování, až po běžné radosti na sněhu, jako je stavění sněhuláků či koulování. Popovídáme si, co nám zima přináší, jak vzniká sníh, jak se chránit před mrazem, A také zavítáme do říše zvířátek a ptáčků. Jak jim můžeme v zimě pomoci? A co o nich víme?

6. POHÁDKOVÝ SVĚT

Pootevřeme více vrátka do světa pohádek, pokusíme se rozlišit dobro a zlo, porozumět

některým přirovnáním, příslovím apod. Užijeme si přípravu na karneval - příprava masek, spolupráce a zapojení rodičů. Budeme shromažďovat informace o úloze lidské činnosti, co dělá kuchař, zahradník, pekař..., rozvíjet mravní a estetické vnímání.

7. JARNÍ PROBOUZENÍ

Začíná se měnit příroda, zvířátka se probouzí po dlouhé zimě. Kytičky vykukují na svět a celá příroda se probouzí. Čeká nás spousta změn a překvapení, děti se seznámí se svátky jara - (Morana, Velikonoce).

Budeme pozorovat přírodu, vše, co se v ní z jara odehrává. Děti se seznámí s tématy ohledně jarního počasí. Budou poznávat, jak je svět kolem nás krásný, pestrý a jakým způsobem se zapojit do péče o přírodu kolem nás.

Budeme pozorovat semínko, jaká cesta ho čeká, než vyklíčí, aby z něj mohla být květinka.

Seznámíme se se světem domácích zvířat, jejich užitku, jaké vydávají zvuky, budeme vytvářet či prohlubovat vztah ke zvířatům a jiným živým bytostem. Také se seznámíme se s životem na louce, děti budou poznávat hmyz, život na louce pod zemí, květiny. Naučíme se poznávat broučky a motýlky, jak žijí, a jak bychom se k nim měli chovat a jak se před některými druhy chránit.

Prostřednictvím ekologických a environmentálních her si připomeneme DEN ZEMĚ.

Celou proměnu přírody a všechny její krásy budeme pozorovat všemi smysly a také zjistíme cestu vody přírodou...

Společně přichystáme čarodějný den plný kouzel a radovánek. Také se budeme připravovat na svátek maminek. Děti přichystají dárečky maminkám, naučíme se básničky, písničky. Budeme tancovat a tvořit ve výtvarné výchově.

Připomeneme si rodinné vazby, budeme si povídat o pocitech - umíme je pojmenovat? Jak je důležité mít rád někoho, kdo nás pohladí, poradí nám, pochválí nás nebo utěší, když máme trápení.

Na závěr se budeme zabývat, dopravními prostředky, značkami, jak se správně chovat

v dopravním provozu, je totiž před námi období výletů a prázdniny, a tak si musíme vše

připomenout, aby se nikomu nic nestalo.

8. CESTA KOLEM SVĚTA

Jsme všichni stejní? Žijeme ve stejném obydlí a jíme stejné jídlo? Oblékáme se stejně a

mluvíme stejnou řečí? Na všechny tyto otázky se pokusíme najít odpovědi. Budeme cestovat po světě a objevovat také různá zvířata na souši i v moři. Proč je zebra pruhovaná? Má velryba zuby? Žije tygr v Africe? Poslední týden bude plný her a loučení s předškoláky.

V tomto bloku budeme u konce poznávání světa s "Malým princem"

9. HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJ

Povídáme si o nadcházejících prázdninách, co vše můžeme dělat v létě, ale i o nebezpečí, většinu výuky trávíme venku v přírodě a užíváme si sluníčka, otužujeme se vodou; sdílíme spolu naše zážitky z prázdnin.