Povinně zveřejňované informace o MŠ

  1. Název: Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy
  2. Důvod a způsob založení: Zřizovatel obec Sedliště, Sedliště 46, 570 01, Litomyšl
  3. Organizační struktura: příspěvková organizace, statutárním orgánem je ředitel školy
  4. Kontaktní spojení

           4.1 Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

                                                            Sedliště 35

                                                            570 01 Litomyšl

          4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mateřská škola Sedliště, okres Svitavy

                                                                                 Sedliště 35

                                                                                 570 01 Litomyšl

         4.3 Úřední hodiny: Schůzka s ředitelkou dle telefonické nebo e-mailové dohody

         4.4 Telefonní čísla: 704 337 155, 776 099 418 - ředitelka

         4.5 Adresa e-podatelny: ms.sedliste@gmail.com 

         4.6 Další elektronická adresa: ID datové schránky cbgs6gp

         4.7 Adresa internetové stránky: skolka-sedliste.cz

  5.    Číslo účtu: 163176668/0600

  6.    IČ: 701 566 20
  7.    Dokumenty:

        7.1 Seznam hlavních dokumentů: ŠVP, Školní řád a Úplata za předškolní vzdělávání (viz Dokumenty               MŠ)

        7.2. Rozpočet (viz Dokumenty MŠ)

  8.    Příjem žádostí a dalších podání: žádosti vyřizuje ředitelka školy

  9.    Nejdůležitější právní předpisy: zákon č.561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 14/2005 Sb. o                 předškolním vzdělávání, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 106/1999               Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákon 500/2004 Sb., Zákon správní řád, zákon                           č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech