Zápisy k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16 května. Přesný termínu zápisu ředitelka školy zveřejní s dostatečným předstihem.