Podpora společného vzdělávání MŠ Sedliště II

Podpora společného vzdělávání MŠ Sedliště II,registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020644

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 228.804,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent - personální podpora MŠ

- Projektový den ve výuce