Jak vypadá náš obyčejný den

Příchod dětí do mateřské školy, osobní hygiena, předávání dětí učitelce do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

6:15 - 8:30

Příprava předškoláků, ranní cvičení

8:00 - 8:45

Osobní hygiena, dopolední svačina

8:45 - 9:00

Vzdělávací aktivity dětí řízené učitelkou, řízené aktivity

9:00 - 9:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

9:30 - 11:45

 Osobní hygiena, oběd, osobní hygiena

11:45 - 12:10

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

12:10 - 14:10

Osobní hygiena, odpolední svačina

14:10 - 14:40

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. V případě příznivého počasí mohou být realizovány na zahradě mateřské školy


14:40 - 16:15