Naše cíle

Hlavním cílem předškolního vzdělávání je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity.

Snažíme se , aby vždy byla naše škola místem radostného setkávání dětí, zaměstnanců i rodičů, a aby i nadále zůstala vyhledávanou mateřskou školou, dosahující vysoké úrovně výchovy a vzdělávání.

Našimi prioritami jsou:

  • šťastné a spokojené děti
  • spokojení rodiče
  • individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí
  • dostatek pohybu
  • dostatek pobytu v přírodě
  • vedení dětí k ochraně životního prostředí a ekologickému cítění
  • příprava dětí pro vstup do základní školy