Vaše pomoc


Uvědomujeme si, že mateřská škola a rodina nejsou dva oddělené světy, ale naopak se vzájemně prolínají a tím ovlivňují i úspěšnost při výchově dětí. Proto naše školka je vděčná za jakoukoli pomoc, dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školky, výuku nebo hru dětí.


Můžete se angažovat v těchto oblastech:

  • Sponzorství rodičů - Mikuláš, Vánoce, Loučení s předškoláky , poskytnutí spotřebního materiálu (papíry na kreslení, materiál na tvořivé aktivity), zajištění drobného občerstvení na besídky a jiné společné akce
  • pomoc při drobnějších opravách, péče o zahradu
  • prezentace své práce, povolání, koníčku v MŠ
  • pomoc při zajištění exkurzí
  • organizace Dne otevřených dveří
  • vyjádření se k dění v MŠ a podílet se připomínkami a návrhy na tvorbě školního vzdělávacího programu