Cesta za dobrodružstvím

Cesta za dobrodružstvím, registrační číslo projektu: cz.02.02.xx/00/22_002/0005254

Od 1. 7. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 359.193,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent MŠ

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ