Krátce o nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše škola vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.


Zkušení pedagogové

Jsme tým kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří s nadšením sledují, jak se děti zamilovávají do učení. Prostředí, které je připravené pro děti tak, aby se v něm mohly pohybovat samostatně, rozvíjet zvídavost a přirozenou potřebu dětí se učit. Zároveň v něm vznikají reálné a přirozené situace, při kterých si rozvíjejí mateřský jazyk.

Vzdělávání hrou

Klademe velký důraz na motivaci pro hru. Hra u nás dominuje nad učením a je součástí všech činností, které se v průběhu dne odehrávají. Ve vzdělávání dětí uplatňujeme některé prvky a principy Montessori pedagogiky a vzdělávacího programu Začít spolu, které u dětí podporují duševní pohodu a sebevědomí, rozvíjejí jejich talent a nadání a vedou je k osvojení zdravého životního stylu. 

Sportujeme i tvoříme

Jelikož naše škola má velice blízko k přírodě, tak ji využíváme k sportovním, pohybovým i tvořivým aktivitám ve všech formách. Dále k venkovním činnostem máme k dispozici hřiště se zpevněným betonovým povrchem a nové hřiště s herními prvky.

Bezesporu velkou výhodou naší školy je možnost celoročně využívat k pohybovým, ale i jiným aktivitám nově vybudovaný sál obecního úřadu vybavený tělocvičným nářadím a sportovním náčiním, který se nachází v těsné blízkosti školy.

Mateřská škola Sedliště je malá, jednotřídní škola, vzdálena pouze 4 km od Litomyšle. Jejím zřizovatelem je obec Sedliště.

Budova, ve které je škola umístěna, byla postavena již v roce 1860. V minulosti zde byla umístěna dvoutřídní škola. Po jejím zrušení již byla využívána pouze jako mateřská škola. Snažíme se o to, aby byly všechny její prostory postupně modernizované a pro děti i ostatní návštěvníky příjemné.

Od roku 2003 je škola samostatnou organizací s právní subjektivitou.